Plán kontrol obcí

Plán kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na 1. pololetí 2019 na úseku výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí: https://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4092268 Plán kontrol – odbor územního plánování a stavebního řádu – stavební agenda: https://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4092534 Plán kontrol – odbor územního plánování a stavebního řádu – územní plán: https://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4092532 Zdroj: Kraj Vysočina