Rozvojový dokument obce

Rozvojový dokument má za cíl zkvalitnění procesu strategického řízení rozvoje obcí. Obec na základě analýzy současného stavu – silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb – vytváří dlouhodobý plán do budoucna.

Kromě této funkce je schválený rozvojový dokument vyžadován při čerpání dotací od ministerstva pro místní rozvoj.

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo pro obce metodický nástroj pro tvorbu programu rozvoje obce. Nástroj je dostupný na adrese obcepro.cz.Kromě samotné tvorby dokumentu pomáhá nástroj v jednoduchém a efektivním vyhodnocení plnění rozvojového dokumentu a zachycení dopadů realizovaných aktivit.

Pokud Vám např. časové možnosti nedovolují vytvořit si dokument sami, nabízíme Vám pomoc s jeho tvorbou. K tomu budeme Je však důležité si uvědomit, že budeme potřebovat Vaši spolupráci a čím větší a aktivnější obec, tím je proces tvorby dokumentu časově náročnější.


Poptávkový formulář (nezávazná poptávka)

Vložte do pole nasledující kód: captcha