Naše vize

Práce v místní samosprávě je krásná i náročná zároveň.

Krásná je, protože není prací teoretickou, oddělenou od života. Je setkáním s lidmi, jejich těžkostmi i radostmi. Má konkrétní, hmatatelné výsledky, které mohou ovlivnit mnoho lidských generací.

Náročná je, protože klade mnoho nároků na její vykonavatele po stránce odborné i lidské. A čím menší obec, tím více požadavků na jednu osobu.

Příkladem toho jsou účetní malých obcí, které kromě účtování vydávají výpisy z CzechPOINTu, editují webové stránky, zveřejňují dokumenty na úřední desce, archivují dokumenty, administrují veřejné zakázky, hlásí místním rozhlasem atd. Potom se může stát, jak v jedné obci, kde došlo ke ztrátě dat, že proti účetní je zahájeno trestní řízení, protože neprováděla pravidelnou zálohu dat obce.

Nebo neuvolněný starosta, který přes den pracuje v jiném zaměstnání a po večerech řeší problémy s nedostatkem pitné vody, stížnosti na ředitelku mateřské školy a do toho mu přijde dopis z ministerstva vnitra, že nepodal oznámení do centrálního registru. A přitom na starostovi leží největší díl odpovědnosti.

Proto Vám chceme jménem firmy INTEVIA TECHNOLOGIES s.r.o. z Polné podat pomocnou ruku.

Pro podporu menších obcí jsme začali budovat tento portál. Budeme rádi, když nám s jeho tvorbou pomůžete. Budete navrhovat vylepšení, ptát se, diskutovat. V současnosti je portál přístupný bez omezení.

V případě Vašeho zájmu jsme připraveni přijet do Vaší obce, městyse či města, probrat s Vámi Vaše potřeby, navrhnout  řešení a poskytnout pomoc. Žádný problém pro nás není malý.

Napsat komentář