Mimořádné situace

Účelem této stránky je kromě možnosti vyhledání zajímavých informací nabídnout tyto odkazy i pro Vaše webové stránky a zpřístupnit je tak Vašim občanům.

Tísňová volání

112 – jednotné evropské číslo tísňového volání – Hasičský záchranný sbor ČR
150 – Hasičský záchranný sbor ČR
155 – Zdravotnická záchranná služba
158 – Policie ČR


Český hydrometeorologický ústav


Mimořádné situace


Záchranný kruh

Interaktivní portál určený radnicím, školám a dětem, popis mimořádných událostí a jejich řešení, edukativní hry, za nevysoký roční poplatek možnost vložení okénka s radami na obecní webové stránky


Linka pomoci Aqua vitae – poradna pro ženy

Poradna AQUA VITAE nabízí bezplatné poradenství ženám bez rozdílu věku a stavu či sociálního statutu, které se ocitly v tíživé životní situaci spojené zejména s těhotenstvím, porodem a péčí o právě narozené dítě.

Zprostředkovává kontakt s odborníky z řady oblastí, zejména s lékaři (např. gynekology, genetiky), sociálními pracovníky, psychology, rodinnými a výchovnými poradci, právníky, krizovými pracovníky azylových domů, vyučujícími metodám plánovaného rodičovství, duchovními.


Hasičský záchranný sbor


Elektronická kriminalita – informační portál Kraje Vysočina

Máte problémy s elektronickou kriminalitou? Stali jste se její obětí nebo máte podezření, že někdo z Vašich známých čí blízkých má problémy?

Portál nabízí řešení různých situací pro děti a studenty, rodiče, občany a menší firmy a organizace


Kapesní průvodce pro mimořádné situace – Kraj Vysočina, ke stažení


Dopravní nehody a bezpečnost silničního provozu


První pomoc


Záchranná stanice Pavlov

Stanice Pavlov o. p. s. je záchranná stanice pro hendikepované živočichy. Jejím hlavním posláním je přijímat a starat se o zvířata, která potřebují pomoc
(zraněná, mláďata). Další činností je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. Zapojuje se také do záchranných programů určených pro druhy naší přírody, kterým hrozí vyhubení.