Formuláře a vzory

Archiv


CzechPOINT


Česká správa sociálního zabezpečení

Tiskopisy


Český statistický úřad

Výkazy od obcí – vyhledání dle IČ


Evidence obyvatel

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu na návrh podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“) – formuláře a postupy


Formuláře k registru smluv


Formuláře pro finanční správu


GDPR

Vzorové dokumenty pro obce


Nařízení obce

Vzory nařízení


Obecně závazné vyhlášky obce

Metodické materiály a vzory


Portál veřejné správy

Registr de minimis

Žádost o přístup do registru


Smlouvy

Vzory vybraných smluv pro obce podle nového občanského zákoníku