Dotační politika Kraje Vysočina od roku 2019

Kraj Vysočina zveřejnil důležité informace k podávání žádostí o dotace od roku 2019. S novou podobou krajských dotací, hlavními principy a změnami žadatele krok po kroku seznámila konference, která proběhla v sídle Kraje Vysočina v pondělí 7. ledna 2019. Všechny pravidelné dotační tituly budou vyhlašovány jako programy Fondu Vysočiny. Programy tak budou mít jednotný charakter výzev, stejný formulář … Číst dálDotační politika Kraje Vysočina od roku 2019

Kraj vyhlásil prvních 19 programů v rámci Fondu Vysočiny. Další vlna bude následovat po lednovém zasedání zastupitelstva kraje

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání v úterý 11. 12. 2018 vyhlásilo prvních devatenáct programů v rámci Fondu Vysočiny pro rok 2019 v celkovém finančním objemu 215,55 milionu korun. V návaznosti na změnu dotační politiky kraje, budou nyní veškeré rozvojové peníze rozdělovány právě prostřednictvím Fondu Vysočiny, což přináší pro žadatele výhodu zejména v jednotné podobě … Číst dálKraj vyhlásil prvních 19 programů v rámci Fondu Vysočiny. Další vlna bude následovat po lednovém zasedání zastupitelstva kraje

Dotace ministerstva pro místní rozvoj na odstraňování bariér v pečovatelských domech a v budovách městských a obecních úřadů

Cílem programu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst. Příjemcem dotace je výhradně obec (dále jen „účastník podprogramu“), jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového … Číst dálDotace ministerstva pro místní rozvoj na odstraňování bariér v pečovatelských domech a v budovách městských a obecních úřadů

Aktuální dotace ministerstva pro místní rozvoj v programu Rozvoj regionů 2019+

Od 21. listopadu 2018 do 28. února 2019 je možné podávat žádosti o dotace v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli a Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli. Obce do 3000 obyvatel mohou využít následující dotační tituly: Podpora obnovy místních komunikací Podpora obnovy sportovní infrastruktury Podpora … Číst dálAktuální dotace ministerstva pro místní rozvoj v programu Rozvoj regionů 2019+