Nové číslo zpravodaje Kraje Vysočina

Lednové číslo Zpravodaje přináší přehled dotačních programů Fondu Vysočiny, informuje o anketách Zlatá jeřabina a Skutek roku, představuje novou soutěž pro žáky základních škol a víceletých gymnázií Lego Robot, zveřejňuje rozpočet Kraje Vysočina na rok 2019, předkládá novinky ve sbírce zákonů, zájemcům nabízí účast v každoroční akci Čistá Vysočina.

Druhou polovinu Zpravodaje tvoří souhr usnesení ze zasedání Zatupitelstva Kraje Vysočina. Na závěr je přiložena pozvánka na setkání starostů obcí s Radou Kraje Vysočina.

Zpravodaj je ke stažení na webových stránkách kraje