Práva subjektů údajů a jejich uplatňování v podmínkách obcí: Limity práva na výmaz

Na podatelnu obecního úřadu se dostaví občan, který požaduje výmaz svých osobních údajů, které o něm obec zpracovává. Nahlédnutím do občanského průkazu obec provede jednoznačnou identifikaci žadatele, která je podmínkou k tomu, aby mohl být případný výmaz proveden. Právo „být zapomenut“ však není u obce v mnoha případech realizovatelné, jelikož obce jsou orgány veřejné moci … Číst dálPráva subjektů údajů a jejich uplatňování v podmínkách obcí: Limity práva na výmaz

Dotační politika Kraje Vysočina od roku 2019

Kraj Vysočina zveřejnil důležité informace k podávání žádostí o dotace od roku 2019. S novou podobou krajských dotací, hlavními principy a změnami žadatele krok po kroku seznámila konference, která proběhla v sídle Kraje Vysočina v pondělí 7. ledna 2019. Všechny pravidelné dotační tituly budou vyhlašovány jako programy Fondu Vysočiny. Programy tak budou mít jednotný charakter výzev, stejný formulář … Číst dálDotační politika Kraje Vysočina od roku 2019

Nové číslo zpravodaje Kraje Vysočina

Lednové číslo Zpravodaje přináší přehled dotačních programů Fondu Vysočiny, informuje o anketách Zlatá jeřabina a Skutek roku, představuje novou soutěž pro žáky základních škol a víceletých gymnázií Lego Robot, zveřejňuje rozpočet Kraje Vysočina na rok 2019, předkládá novinky ve sbírce zákonů, zájemcům nabízí účast v každoroční akci Čistá Vysočina. Druhou polovinu Zpravodaje tvoří souhr usnesení … Číst dálNové číslo zpravodaje Kraje Vysočina

Nominujte Počin roku 2018 v anketách Zlatá jeřabina a Skutek roku

Kraj Vysočina vyhlásil 15. ročník ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku a 9. ročník ankety Skutek roku. Společným cílem anket je nalézt nejlepší počiny a projekty vedoucí k rozvoji regionu v oblasti kultury, památkové péče, životního prostředí, volného času dětí a mládeže, poradenství, vzdělávání a osvěty a sociálně-zdravotní oblasti. Příjem … Číst dálNominujte Počin roku 2018 v anketách Zlatá jeřabina a Skutek roku

Kraj přijímá přihlášky do soutěže o Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost

Do soutěže se mohou přihlásit všechny podnikatelské subjekty jakékoli velikosti, organizace veřejného sektoru, obce, ale také neziskové či příspěvkové organizace, které působí na území Kraje Vysočina. Uzávěrka přihlášek do soutěže je stanovena k 31. 1. 2019. Hlásit se je možné prostřednictvím přihlášky a dotazníku, které jsou umístěny na webových stránkách Kraje Vysočina. Vyplněnou přihlášku a dotazník je třeba zaslat v … Číst dálKraj přijímá přihlášky do soutěže o Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost

Plán kontrol obcí

Plán kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na 1. pololetí 2019 na úseku výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí: https://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4092268 Plán kontrol – odbor územního plánování a stavebního řádu – stavební agenda: https://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4092534 Plán kontrol – odbor územního plánování a stavebního řádu – územní plán: https://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4092532 Zdroj: Kraj Vysočina