Práva subjektů údajů a jejich uplatňování v podmínkách obcí: Limity práva na výmaz

Na podatelnu obecního úřadu se dostaví občan, který požaduje výmaz svých osobních údajů, které o něm obec zpracovává. Nahlédnutím do občanského průkazu obec provede jednoznačnou identifikaci žadatele, která je podmínkou k tomu, aby mohl být případný výmaz proveden. Právo „být zapomenut“ však není u obce v mnoha případech realizovatelné, jelikož obce jsou orgány veřejné moci … Číst dálPráva subjektů údajů a jejich uplatňování v podmínkách obcí: Limity práva na výmaz

Dotační politika Kraje Vysočina od roku 2019

Kraj Vysočina zveřejnil důležité informace k podávání žádostí o dotace od roku 2019. S novou podobou krajských dotací, hlavními principy a změnami žadatele krok po kroku seznámila konference, která proběhla v sídle Kraje Vysočina v pondělí 7. ledna 2019. Všechny pravidelné dotační tituly budou vyhlašovány jako programy Fondu Vysočiny. Programy tak budou mít jednotný charakter výzev, stejný formulář … Číst dálDotační politika Kraje Vysočina od roku 2019

Nové číslo zpravodaje Kraje Vysočina

Lednové číslo Zpravodaje přináší přehled dotačních programů Fondu Vysočiny, informuje o anketách Zlatá jeřabina a Skutek roku, představuje novou soutěž pro žáky základních škol a víceletých gymnázií Lego Robot, zveřejňuje rozpočet Kraje Vysočina na rok 2019, předkládá novinky ve sbírce zákonů, zájemcům nabízí účast v každoroční akci Čistá Vysočina. Druhou polovinu Zpravodaje tvoří souhr usnesení … Číst dálNové číslo zpravodaje Kraje Vysočina

Nominujte Počin roku 2018 v anketách Zlatá jeřabina a Skutek roku

Kraj Vysočina vyhlásil 15. ročník ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku a 9. ročník ankety Skutek roku. Společným cílem anket je nalézt nejlepší počiny a projekty vedoucí k rozvoji regionu v oblasti kultury, památkové péče, životního prostředí, volného času dětí a mládeže, poradenství, vzdělávání a osvěty a sociálně-zdravotní oblasti. Příjem … Číst dálNominujte Počin roku 2018 v anketách Zlatá jeřabina a Skutek roku

Kraj přijímá přihlášky do soutěže o Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost

Do soutěže se mohou přihlásit všechny podnikatelské subjekty jakékoli velikosti, organizace veřejného sektoru, obce, ale také neziskové či příspěvkové organizace, které působí na území Kraje Vysočina. Uzávěrka přihlášek do soutěže je stanovena k 31. 1. 2019. Hlásit se je možné prostřednictvím přihlášky a dotazníku, které jsou umístěny na webových stránkách Kraje Vysočina. Vyplněnou přihlášku a dotazník je třeba zaslat v … Číst dálKraj přijímá přihlášky do soutěže o Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost

Plán kontrol obcí

Plán kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na 1. pololetí 2019 na úseku výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí: https://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4092268 Plán kontrol – odbor územního plánování a stavebního řádu – stavební agenda: https://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4092534 Plán kontrol – odbor územního plánování a stavebního řádu – územní plán: https://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4092532 Zdroj: Kraj Vysočina

Kraj vyhlásil prvních 19 programů v rámci Fondu Vysočiny. Další vlna bude následovat po lednovém zasedání zastupitelstva kraje

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání v úterý 11. 12. 2018 vyhlásilo prvních devatenáct programů v rámci Fondu Vysočiny pro rok 2019 v celkovém finančním objemu 215,55 milionu korun. V návaznosti na změnu dotační politiky kraje, budou nyní veškeré rozvojové peníze rozdělovány právě prostřednictvím Fondu Vysočiny, což přináší pro žadatele výhodu zejména v jednotné podobě … Číst dálKraj vyhlásil prvních 19 programů v rámci Fondu Vysočiny. Další vlna bude následovat po lednovém zasedání zastupitelstva kraje

Sněmovna schválila vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů

Mikulášskou nadílkou poslanecké sněmovny bylo schválení vládního návrhu zákona o zpracování osobních údajů (ST 138) a změny dalších zákonů (ST 139) ve středu 5. prosince. O přípravě a schvalování adaptačního zákona ke GDPR, kterým mohly být zavedeny přípustné výjimky z pravidel evropského nařízení GDPR, SMO již informoval v dubnu t. r. Nový zákon této možnosti využil a … Číst dálSněmovna schválila vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů

Jak na zveřejňování osobních údajů v zápisech a usneseních zastupitelstva a rady obce?

Zápisy a usnesení zastupitelstva obce či rady obce ve většině případů obsahují osobní údaje, které se vztahují k projednávaným záležitostem. Při posuzování, jakým způsobem postupovat při poskytování informací z těchto dokumentů, tak aby nedošlo k porušení právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů (obecné nařízení GDPR, platný zákon o ochraně osobních údajů), je třeba vycházet ze zákona o obcích … Číst dálJak na zveřejňování osobních údajů v zápisech a usneseních zastupitelstva a rady obce?

Čistá Vysočina 2019

Kraj Vysočina zveřejnil na svých webových stránkách termíny 11. ročníku úklidu veřejného prostranství v Kraji Vysočina. Pytle na odpad budou poskytovány zdarma na kontaktních místech. Svoz odpadků u silnic I., II. a III. třídy mimo obce zajišťuje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. 1. 1. – 28. 2. 2019 – příjem přihlášek 1. 4. – … Číst dálČistá Vysočina 2019